Muskari


Musiikkileikkikoulu eli muskari on tavoitteellista musiikkikasvatusta. Muskarissa lauletaan, soitetaan, loruillaan, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan. Musiikkikasvatus tukee lapsen luovuutta ja edistää lapsen kasvua sekä tukee fyysistä, emotionaalista ja kielellistä kehitystä. 

Muskarimme työtapoihin kuuluvat laulu, liikeilmaisu, soitto, loruttelu, kuuntelu ja taideintegraatio. Tavoitteena 3kk-2v lasten kanssa on aikuisen ja lapsen positiivisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, positiivisen musiikkisuhteen herättely, sanavaraston kartuttaminen. Lisäksi luodaan pohjaa perussykkeen hahmottamiseen, vahvistetaan kehon hahmottamista ja hallintaa sekä luodaan monipuolisia kuuloaistimuksia.

Tuntien sisällöt vaihtelevat opettajakohtaisesti. Pienille lapsille leikit, soittimet, äänet ja työtavat ovat useimmiten uusia, ja lapselle toisto luo tuttuutta ja turvallisuuta: yhtä kappaletta saatetaan käyttää yhden opetuskerrran aikana usein eri tavoin ja kerraten. Lisäksi samaa teemaa jatketaan ja samoja
kappaleita toistetaan usein 3-5 muskarikerrallla riippuen opettajan suunnittelemista tavoitteista. Opettajat tekevät lukukausittain työsuunnitelmat, jossa he suunnittelevat teemojen jaksotuksen, tavoitteet ja sisällöt. Opettajalle voi aina esittää toiveen tietystä kappaleesta tai vaikkapa leikistä -
muskarissa otetaan mielellään vastaan monipuolista palautetta! 

Lapsi oppii paljon tarkkailemalla, mukana tanssimalla, leikkimällä ja soittamalla. Jokainen tapa osallistua on oikea ja jokaisella tavalla tapahtuu oppimista! On hienoa, että muskariin osallistuva
aikuinen on omalla tavallaan aktiivinen osallistuja yhdessä lapsen kanssa. Lapselle on tärkeää kuulla oman aikuisen ääni.

Muskareiden ryhmäjaossa huomioidaan lapsen yleisen ja musiikillisen kehityksen eri vaiheet. Tarkempia tavoitteita ikäryhmittäin voit lukea täältä.

Ryhmiä vauvoille ja taaperoille

Lauttasaaressa muskariryhmiä on vauvoille ja taaperoille ikäryhmissä 0-6kk, 6-12kk, 12-24kk, ja syyskaudella kokeilussa ryhmä myös isommille taaperoille 24-36kk. Isommat sisarukset voivat myös osallistua sisarusryhmään.

Lauttasaaren MLL:n muskaria pidetään Nuorisotalo Apajan tiloissa osoitteessa Pajalahdentie 10 (kirjaston talo).

Jos mietityttää, miten muskarissa toimitaan, siihen voit tutustua täällä.


Aloittaminen, maksutiedot ja opettaja

Uusien muskarilaisten ilmoittautuminen 20.5.-30.6.2019. Ilmoittautuminen tapahtuu sivun vasemmasta valikosta löytyvän ilmoittautumissivun lomakkeen kautta.

Syyslukukausi käynnistyy syyskuun alusta. Vahvistamme syksyn ryhmät ja tarkan aloitusajankohdan elokuun alkuun mennessä.

Muskari kestää 25 min, ja se alkaa aina tasalta ja puolelta. Muskaria ei ole viikolla 42. Muskari pidetään Lauttasaaressa Nuorisotalo Apajan tiloissa osoitteessa Pajalahdentie 10.

Muskarimaksu syyslukukaudelta 2019 MLL:n jäsenille on 75€ ja ei-jäsenille 110€. Sisarusryhmässä vain yksi lapsi maksaa täyden maksun, loput - 50 %.  Mikäli muskari keskeytetään osallistujasta johtuvasta syystä, on osallistuja velvollinen maksamaan koko kauden maksun. Maksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain vain, mikäli toiminta keskeytetään järjestävästä tahosta johtuvasta syystä.

Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä sähköpostiimme  lauttasaarimllmuskari@gmail.com.

Muskariohjaajana toimii tiistain ryhmissä musiikkipedagogi AMK Peppi Lari, torstain ryhmissä musiikkipedagogi AMK ja muusikko AM Doora Tarnanen.


Tervetuloa mukaan musisoimaan!