Ilmoittautuminen muskarin syyskaudelle on käynnissä

6.6.2019

Ilmoittautuminen MLL Lauttasaaren muskariin syyskaudelle on käynnissä. Muskariryhmiä on vauvoille ja taaperoille ikäryhmissä 0-6kk, 6-12kk, 12-24kk, ja syyskaudella kokeilussa ryhmä isommille taaperoille 24-36kk. Isommat sisarukset voivat myös osallistua sisarusryhmään.

Muskarimme työtapoihin kuuluvat laulu, liikeilmaisu, soitto, loruttelu, kuuntelu ja taideintegraatio. Tavoitteena 3kk-2v lasten kanssa on aikuisen ja lapsen positiivisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, positiivisen musiikkisuhteen herättely, sanavaraston kartuttaminen. Lisäksi luodaan pohjaa perussykkeen hahmottamiseen, vahvistetaan kehon hahmottamista ja hallintaa sekä luodaan monipuolisia kuuloaistimuksia.

Syyslukukausi starttaa syyskuun alusta. Muskari kestää 25 min, ja se alkaa aina tasalta ja puolelta. Muskari pidetään Lauttasaaressa Nuorisotalo Apajan tiloissa osoitteessa Pajalahdentie 10.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kotisivuillamme osoitteessa:
https://lauttasaari.mll.fi/muskari/muskari-ilmoittautuminen/

Tervetuloa mukaan musisoimaan!